ZKS Stilon Gorzów


BRYDŻ SPORTOWY

Sekcja brydża sportowego działała w strukturach ZKS Stilon dwadzieścia sześć lat. Oficjalnie została założona w 1963 r., ale już dwa lata wcześniej entuzjaści tej dyscypliny sportu spotykali się w Zakładowym Domu Kultury "Chemik" i walczyli w rozgrywkach klasy A, zdobywając nawet wicemistrzostwo grupy zachodniej. Barw Stilonu bronili wówczas: Wawrzyn Andrejew, Jan Sulisz i Zdzisław Waloszek. Z czasem dołączyli do nich następni: Jerzy Homa, Kazimierz Górski, Wincenty Michalak, A. Przybyłka, Morawski, Lastowski, Cebeliński, Budźko, Ludomir Socha, Czesław Czekan, Henryk Brzozowski i Edward Stylski.

W 1965 r. brydżyści Stilonu awansowali do zielonogórskiej ligi okręgowej, zaś dwa lata później podjęli, bezskuteczną jednak, próbę wejścia do II ligi (drugie miejsce w finale eliminacji). Również w kolejnym roku próbowali wynieść stilonowski brydż na wyższy poziom, lecz trudności finansowe uniemożliwiły im realizację tego planu. Jedyny poważniejszy sukces osiągnęli w tym okresie (1971 r.) Kazimierz Górski i Bernard Koktysz, którzy zajęli IX m-ce w finale MP par. Rywalami Stilonu w lidze okręgowej były np. ZM, PSS, Gozamet, "Ziemia Lubuska", TKKF "Czak 66" i Budowlani Gorzów, KI i PUBR Międzyrzecz, Celuloza Kostrzyn, PDK Skwierzyna, z kolei w klasie A występowały rezerwy, obok ZMG II, Melioracji, Domu Kultury Kolejarz i LZS-u Lipki Wielkie.

Imprezy organizowane przez sekcję brydżową ZKS Stilon odbywały się w ZDK Chemik, zakładowym klubie NOT, Klubie Techniki i Racjonalizacji ZWCh, oraz w Liceum Pedagogicznym.

Przez kolejne lata sekcja ta nie zanotowała większych osiągnięć (m. in. zespół Stilonu występował w połowie lat 80-tych zaledwie w gorzowskiej "okręgówce", mając za rywali Celulozę Kostrzyn, MOK Myślibórz, czy Budowlanych II Poznań) i w 1989 r. zawiesiła swoją działalność. W zawodach startowali między innymi: Stanisław Górski, Marek Gościniak, Zdzisław Świętek, Wiesław Żegilewicz, Stanisław Migdał i Zygmunt Stachowiak. Później brydż sportowy uprawiano jedynie w Zakładowym Ognisku TKKF.

Ekipa pod nazwą TKKF Stilon - DK Kolejarz zajmowała m. in. następujące lokaty: 4. w klasie okręgowej (1998), 1. w klasie okręgowej (1999), 14. i 12. w III lidze poznańskiej (2001-02).

Bibliografia:
"Stilon Gorzowski - 50 lat sportu w ZKS Stilon"
http://www.pzbs.pl