ZKS Stilon Gorzów


SZERMIERKA

Sekcja szermiercza w KS Unia miała charakter epizodyczny. Powstała w 1954/55 r., jednak już po roku działalności, w wyniku braku sprzętu, tradycji, właściwych dróg rozwoju zawiesiła swoją działalność. Zawodników przejęły inne sekcje, działające przy Miejskim Ośrodku Sportu, i w KKS Warta.

Wiadomo, że "stilonowcy" wynajmowali do treningów świetlicę Biowetu. Śladem działalności sekcji jest informacja w prasie lokalnej o meczu towarzyskim ze Stalą Gorzów, wygranym 7:2. Trener Włodzimierz Kapczyński szkolił między innymi: florecistów Kamińskiego i Andriaszko, oraz szpadzistów Czechowicza, Kurzepę i Musiałowskiego.

Bibliografia:
"Stilon Gorzowski - 50 lat sportu w ZKS Stilon"
" 40 lat ZKS Stilon - ludzie, wydarzenia, emocje" - maszynopis