ZKS Stilon Gorzów


TKKF STILON

Swoje miejsce w historii stilonowskiego sportu ma także Zakładowe Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (ZTKKF Stilon). Istnieje ono od kilkudziesięciu lat, i mimo że działa na zasadach amatorskich, lub półamatorskich, przyniosło Stilonowi i miastu wiele sportowych sukcesów.

Jedną z pierwszych w ZTKKF była sekcja badmintona (kometki), która powstała w 1965 roku. Jej historia była jednak bardzo krótka, gdyż po kilku latach zawiesiła ona swoją działalność, a badminton uprawiano odtąd w Gorzowie w TKKF Sokół.

Potem przez długie lata TKKF zajmował się głównie szeroko pojętą rekreacją, festynami, i imprezami o zasięgu ogólnozakładowym - spartakiady, mistrzostwa wydziałów zakładu, lecz o rywalizacji na szczeblu krajowym nie było jeszcze wtedy mowy. Wśród dyscyplin uprawianych w latach 70-tych, a potem jeszcze w kolejnych dekadach, były między innymi biegi rekreacyjne, gimnastyka rekreacyjna, warcaby, piłka nożna oldbojów, tenis ziemny, oraz brydż sportowy.

O rozwoju TKKF-u na przestrzeni lat świadczy wykaz konkurencji i dyscyplin sportowych, w których rywalizowali pracownicy ZWCh. W pierwszej zakładowej spartakiadzie (październik 1958 r.) były to: biegi na 100, 200, 400 i 1000 m, skoki w dal i wzwyż, pchnięcie kulą, rzuty oszczepem i granatem.

W spartakiadzie numer 41., trwającej od ... stycznia do października 1998 r., były to: piłka nożna, piłka nożna pięcioosobowa na boisku i na hali, piłka nożna oldbojów pięcioosobowa na boisku i na hali, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa, tenis stołowy, tenis ziemny, kometka, lekkoatletyka, brydż, warcaby, szachy, pływanie drużynowe, wędkarstwo, biegi sztafetowe, dwubój strzelecki, pistolet pneumatyczny.

Podobnie z biegiem lat przybywało sekcji. Dla przykładu w 1994 r. ZTKKF prowadził: piłkę nożną kobiet (I liga), piłkę nożną oldbojów, kulturystykę, piłkę ręczną (III, a później II liga), gimnastykę rekreacyjną, sekcję biegową i warcaby; a cztery lata później doszły jeszcze tenis stołowy, pływanie rekreacyjne oraz brydż (III liga). Oldboje TKKF Stilon grali w piłkarskim Pucharze Zimy, zdobywając kilkakrotnie to trofeum, a nawet w rozgrywkach okręgowego Pucharu Polski.

Rekreacyjny charakter miała też sekcja żeglarska Stilonu działająca przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Istniała także na przełomie lat 50-tych i 60-tych przyzakładowa Liga Przyjaciół Żołnierza, grupująca miłośników takich dyscyplin, jak sporty motorowe, strzelectwo, narciarstwo, szermierka.

Jako ciekawostkę można podać odpowiedzialnych w 1996 roku za prowadzenie sekcji, oraz bazę treningową:
Piłka nożna kobiet (Jan Suwary) - stadion przy ulicy Myśliborskiej, boisko ZS Chemicznych oraz boisko "Kukuła" przy ulicy Czereśniowej
Piłka nożna oldbojów (Wojciech Łazowski) - jak wyżej
Kulturystyka (Halina Kunicka) - siłownia w Hotelu "Chemik"
Piłka ręczna (Maciej Pacholak) - hala Stilonu przy ulicy Czereśniowej, hala ZSO nr 20 przy ulicy Szarych Szeregów
Gimnastyka rekreacyjna (Krystyna Górska) - aula ZS Chemicznych
Sekcja biegowa (Zbigniew Szwedek)
Sekcja tenisa stołowego (Marek Rusakiewicz) - hol hali przy ulicy Czereśniowej
Pływanie rekreacyjne (Antoni Kozłowski) - basen przy ulicy Energetyków
Brydż (Grzegorz Zdanowicz)

Prezesami TKKF byli kolejno: Alfons Ojdowski, Władysław Łuczaj, Antoni Galiński, Bogdan Jakóbczak, Stanisław Paradowski, Janusz Kałuziński.